anigif (220 kB)
23-200 Kraśnik ul. Lubelska 42
Strona główna » Ubezpieczenia domów i mieszkań 

Ubezpieczenia domów i mieszkań                                                                                                                                            

Dla kogo jest ubezpieczenie domu lub mieszkania?

Dla właścicieli, najemców i wynajmujących mieszkania i domy. Oferta dla wszystkich tych, dla których dom czy mieszkanie to spełnienie marzeń i rodzinne ciepło, o które należy się troszczyć i otaczać ochroną. Oferta skierowana jest także do osób budujących dom.

Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?

W pakiecie można ubezpieczyć dom, mieszkanie, ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia. Ponadto można objąć ochroną obiekty małej architektury oraz inne budowle znajdujące się na przydomowej działce, anteny satelitarne wraz z osprzętem, kolektory słoneczne, a nawet domki letniskowe wraz z ruchomościami, które się w nich znajdują.

Jeśli podejmujesz się budowy swojego wymarzonego domu, również możesz go ubezpieczyć.

Ubezpieczenie mienia

Możesz być spokojny, ponieważ ubezpieczenie obejmuje m.in. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, lawinę, deszcz nawalny, zapadanie lub osunięcie się ziemi, napór śniegu lub lodu, dym i sadzę, opad atmosferyczny, zalanie, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew i masztów, wandalizm, akty terroru, a także skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia oraz kradzież z włamaniem i rabunek.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczeniem od stłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia możesz objąć:

 • szyby okienne i drzwiowe domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • lustra, witraże
 • szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian
 • ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze

Ubezpieczenie "Home Assistance"

Pomożemy Ci cokolwiek się stanie w domu lub mieszkaniu. Home Assistance obejmuje takie usługi jak: pomoc techniczna w domu, usługi informacyjne, pomoc medyczna, serwis prawny, a także usługi concierge i serwis informatyczny. Możesz zadzwonić zawsze, o każdej porze, przez cały rok – także w święta!

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową) w związku z prowadzeniem czynności życia prywatnego przez Ciebie lub Twoją rodzinę, np. spowodowane przez dzieci lub wynikające z zalania sąsiada. Ponadto ubezpieczenie to można rozciągnąć na pomoc domową lub opiekunkę do dzieci.

Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej

Ubezpieczenie pokrywa koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym powstałe w następstwie zdarzenia związanego z czynnościami życia prywatnego.

InterRisk świadczy pomoc w zakresie m.in.: wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, kosztów opinii biegłych sądowych oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć oraz koszty i świadczenia dodatkowe również możesz ubezpieczyć. Ubezpieczenie to można dodatkowo rozszerzyć o:

 • zawał serca i udar mózgu
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu
 • zwrot kosztów leczenia powstałych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
 • zwrot kosztów operacji plastycznych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu

Przedmiotem ubezpieczenia jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie przysługuje za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu, lecz nie dłużej niż do 60-tego dnia pobytu w szpitalu.

Jeżeli pobyt w szpitalu jest następstwem wypadku komunikacyjnego, związanego z ruchem pojazdu, Ubezpieczonemu przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 50% świadczenia podstawowego – świadczenie takie wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

Korzyści:

 • pakiet obejmujący kompleksowo cały Twój majątek i rodzinę
 • promocja! im więcej, tym taniej – zniżka za dokupienie dodatkowych ryzyk, nawet do 20%!
 • możliwość zawarcia umowy na okres dwóch a nawet trzech lat
 • prosta forma zawarcia ubezpieczenia
 • uprawnia do dodatkowych zniżek w pozostałych ubezpieczeniach oferowanych przez InterRisk
 • Home Assistance w trzech wariantach do wyboru
Copyright 2014 by www.ubezpieczeniakrasnik.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.